همه پای سفره فساد آرد نشسته‌اند
همه پای سفره فساد آرد نشسته‌اند
حسین یزدجردی بیان کرد: بخش زیادی از آرد دولتی با قیمت گزاف در بخش آزاد فروخته می‌شود و بسیاری از عوامل صنعت آرد مثل نانوایان، کشاورزان، دولتی‌ها و حمل و نقل در شکل‌گیری این فساد نقش دارند.

حسین یزدجردی بیان کرد: بخش زیادی از آرد دولتی با قیمت گزاف در بخش آزاد فروخته می‌شود و بسیاری از عوامل صنعت آرد مثل نانوایان، کشاورزان، دولتی‌ها و حمل و نقل در شکل‌گیری این فساد نقش دارند.

حسین یزدجردی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع آرد در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: دولت گندم را با هزینه حمل‌ و نقل ۱۲ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کند و بطور عجیبی ۶۶۵ تومان به نانوایان می‌فروشد که تنها ۵ درصد از قیمت واقعی گندم را شامل می‌شود.
وی بیان کرد: قیمت آرد آزاد ۴٠٠ هزار تومان است و پافشاری دولت به این روش بسیار غلط و این اختلاف قیمت سال‌هاست زمینه فساد بزرگی را در کشور فراهم کرده است.
یزدجردی گفت: بخش زیادی از آرد دولتی با قیمت گزاف در بخش آزاد فروخته می‌شود و بسیاری از عوامل صنعت آرد مثل نانوایان، کشاورزان، دولتی‌ها و حمل و نقل در شکل‌گیری این فساد نقش دارند. در سال گذشته ۳٠ هزار میلیارد تومان یارانه نان و آرد داشتیم که کمتر از ۴٠ درصد آن به جیب مردم رفته است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع آرد افزود: در دهه ۶٠ به دلیل جنگ، نان و آرد را انحصاری کردند اما پس از اتمام جنگ هم به دلیل فساد شکل گرفته حاضر نشدند انحصار را کنار بگذارند.
وی بیان کرد: امروز تولیدکنندگان آرد خودشان را با قیمت سال ۹۳ در سامانه می‌فروشند و سازمان حمایت هر سه سال یکبار مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت می‌کند.