انتصاب رسمی ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور توسط رییس جمهور
انتصاب رسمی ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور توسط رییس جمهور
سید ابراهیم رییسی در حکمی دکتر حامد زارعی را به عنوان رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور انتخاب نمود.

سید ابراهیم رییسی در حکمی دکتر حامد زارعی را به عنوان رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور انتخاب نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا) در متن این حکم آمده است:

در اجرای ماده ۷ قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، انتخاب شورای مرکزی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی، با عنایت به سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.