برگزاری نشست مشترک معاونت آب وخاک و مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی
برگزاری نشست مشترک معاونت آب وخاک و مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی
دراین نشست که روز سه شنبه پیرامون بررسی زمینه های همکاری وهم افزایی استفاده از توان بسیج برای پیشبرد اهداف آب وخاک بویژه در مناطق محروم برگزار شده بود، فزیبرز عباسی سرپرست معاونت آب و خاک و مهرداد پاکار فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.

روز سه شنبه انجام شد:

برگزاری نشست مشترک معاونت آب وخاک و مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی

دراین نشست که روز سه شنبه پیرامون بررسی زمینه های همکاری وهم افزایی استفاده از توان بسیج برای پیشبرد اهداف آب وخاک بویژه در مناطق محروم برگزار شده بود، فزیبرز عباسی سرپرست معاونت آب و خاک و مهرداد پاکار فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا):به نقل از معاونت آب وخاک، دراین نشست که رضا سرافرازی مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی و علیرضا پرستار مشاور و رئیس ستاد وفرمانده پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی معاونت آب و خاک نیز حضورداشتند، سرپرست معاونت آب و خاک گفت: بسیج می تواند در زمینه احیا و مرمت و نوسازی قنوات بویژه در استانهایی که درسیل اخیر آسیب دیدند، کمک شایانی کند.

 

عباسی ضمن تاکید بر اطلاع رسانی مدیران مجموعه معاونت در زمینه استفاده از توان بسیج گفت:پیشنهادم این است که از تریبون آموزش و ترویج، فعالیتهای بسیج وزارت جهاد کشاورزی معرفی شود.

 

فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی نیز دراین نشست بر آمادگی کامل بسیج وزارت جهاد کشاورزی برای انجام فعالیت های آب وخاک تاکید کرد.

 

پاکار ضمن اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر احیا جهاد سازندگی باکمک بسیج وزارت جهاد کشاورزی، گفت: معاونت آب وخاک یکی از راهبردی ترین معاونت های وزارت جهاد کشاورزی است که زمینه سازی تحقق امنیت غذایی را به عهده دارد.