افزایش ۲.۵ برابری نرخ خرید گندم ظرف ۲ سال
افزایش ۲.۵ برابری نرخ خرید گندم ظرف ۲ سال
قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در عرض ۵ سال، ۱۰ برابر شد و از هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان در سال ۹۷ به هر کیلوگرم ۱۳ هزار تومان (با احتساب یارانه کشت) در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ افزایش یافت.

شرکت بازرگانی دولتی ایران:

افزایش ۲.۵ برابری نرخ خرید گندم ظرف ۲ سال

قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در عرض ۵ سال، ۱۰ برابر شد و از هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان در سال ۹۷ به هر کیلوگرم ۱۳ هزار تومان (با احتساب یارانه کشت) در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ افزایش یافت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم که تا سال ۹۷ به ازای هر کیلوگرم یک‌هزار و ۳۰۰ تومان بود، به ترتیب در سال‌ ۹۸ به یک‌هزار و ۷۰۰ تومان، در سال ۹۹ به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۵ هزار تومان رسید و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و با هدف حمایت از گندمکاران و ایجاد انگیزه در آن‌ها، نرخ خرید گندم با ۱۳۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰، در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و با ۱۶۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰، در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به ۱۳ هزار تومان (با احتساب یارانه کشت) افزایش یافت.

 

گفتنی است؛ افزایش بیش از ۲.۵ برابری نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال اخیر از سوی دولت سیزدهم، راهبردی بود تا با حمایت از تلاش‌های شبانه‌روزی کشاورزان، مشوّق این عزیزان برای تولید هرچه بیشتر شد، به نحوی که در سال جاری، میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته، ۵۸ و نیم درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال آینده نیز همچنان استمرار و تداوم داشته باشد.