سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی منصوب شد
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی منصوب شد
 در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، «محسن شیراوند» به سمت سرپرست معاونت توسعه بازرگانی منصوب شد.

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی:

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی منصوب شد

 در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، «محسن شیراوند» به سمت سرپرست معاونت توسعه بازرگانی منصوب شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا)؛به نقل از ایرنا ، در بخشی از حکم سید جواد ساداتی نژاد آمده است‎؛ انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن معاونت و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، رؤسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، گام‌های مؤثری بردارید.

 

پیش از این در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی «عباس عسکرزاده» در اواسط سال ۱۴۰۰ به سمت معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شده بود.