۵۰۰ هزار راس دام سنگین مازاد در کشور وجود دارد
۵۰۰ هزار راس دام سنگین مازاد در کشور وجود دارد
رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: ۵۰۰ هزار راس دام سنگین مازاد در کشور داریم که بخشی از آن باید به بازارهای هدف صادر شود تا تولید دچار آسیب نشود.

سید احمد مقدسی:

۵۰۰ هزار راس دام سنگین مازاد در کشور وجود دارد

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: ۵۰۰ هزار راس دام سنگین مازاد در کشور داریم که بخشی از آن باید به بازارهای هدف صادر شود تا تولید دچار آسیب نشود.

 

آقای سید احمد مقدسی گفت: علی رغم آنکه صادرات دام آزاد شده، اما تعرفه صادرات سنگین است به طوریکه امکان رقابت در بازارهای جهانی وجود ندارد.

 

به گفته او، عوارض صادرات برای هر کیلو دام‌سنگین ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان است که با این وجود برای صادرات یک‌ گوساله ۵۰۰ کیلویی ۸ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان باید عوارض پرداخت شود، این رقم زیان ۵ میلیون تومانی دامدار در بر دارد.

 

مقدسی می گوید: طی نامه ای به وزیر جهاد تقاضا کردیم که از طریق سران سه قوه موضوع حذف عوارض پیگیری شود تا تولید از بین نرود چرا که با مردمی شدن یارانه ها قرار بود صادرات بدون اخذ عوارض آزاد شود.

 

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۸۰ هزار تومان است که براین اساس پشتیبانی امور دام گوشت ۵ تیکه را ۲۲۰ هزار تومان خریداری می کند که حداکثر با نرخ ۲۳۲ هزار تومان باید بدست مصرف کننده برسد.

 

بنابر آمار اعلامی انجمن صنفی گاوداران ۵۰۰ هزار راس دام سنگین مازاد در کشور داریم که بخشی از آن باید به بازارهای هدف صادر شود تا تولید دچار آسیب نشود.