طبق گزارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود برزیل، رکورد جدیدى از برداشت ذرت را براى سال زراعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ثبت کند
طبق گزارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود برزیل، رکورد جدیدى از برداشت ذرت را براى سال زراعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ثبت کند
عليرغم اينكه اين افزايش ميزان برداشت و در نتيجه عرضه صادراتى بيشتر ميبايست بر روند كاهش قيمت ها تاثير داشته باشد، اما پیش‌بینی تقاضای قوی در بازارهای جهانی به گمانه زنى ها در راستاى ادامه احتمال افزايش قيمت ها، افزوده است.

اخبار بین المللی؛

طبق گزارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود برزیل، رکورد جدیدى از برداشت ذرت را براى سال زراعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ثبت کند

علیرغم اینکه این افزایش میزان برداشت و در نتیجه عرضه صادراتى بیشتر میبایست بر روند کاهش قیمت ها تاثیر داشته باشد، اما پیش‌بینی تقاضای قوی در بازارهای جهانی به گمانه زنى ها در راستاى ادامه احتمال افزایش قیمت ها، افزوده است.

با افزایش اراضى کشاورزى تحت کشت ذرت در برزیل برآوردها از افزایش کل برداشت محصول ذرت برای سال زراعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ در حدود ١٢۵.٨ میلیون تن پیش بینى میشود که به طور قابل توجهی بیشتر از میزان برداشت در سال قبل با ١١٣ میلیون تن میباشد.

پیش‌بینی می‌شود که صادرات ذرت برزیل به ۴۴ تا ۴۶ تن میلیون تن در سال ۲۰۲۳ برسد.
در زیر، مقاصد اصلى ذرت برزیل را طى ۵ سال گذشته بررسى میکنیم. ایران، طى این مدت، رتبه اول و یا دوم بازار صادرات برزیل را داشته است.

  • منبع خبر : یاشار