عوارض واردات «سموم و داروهای دامپزشکی» یک تا ۲.۵ درصد تعیین شد
عوارض واردات «سموم و داروهای دامپزشکی» یک تا ۲.۵ درصد تعیین شد
عوارض واردات «سموم و داروهای دامپزشکی» آماده مصرف و واکسن های طیور سازمان دامپزشکی کشور بین یک تا ۲.۵ درصد تعیین شده است.

بازار رقابت سموم و دارو های دامپزشکی؛

عوارض واردات «سموم و داروهای دامپزشکی» یک تا ۲.۵ درصد تعیین شد
عوارض واردات «سموم و داروهای دامپزشکی» آماده مصرف و واکسن های طیور سازمان دامپزشکی کشور بین یک تا ۲.۵ درصد تعیین شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ به تقل از مهر، در جدول شماره ۱۶ از لایحه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات «سموم و داروهای دامپزشکی» آماده مصرف و واکسن‌های طیور موضوع ردیف ۱۶۰۱۷۶ سازمان دامپزشکی کشور مشخص شده است. در این جدول آمده، عوارض موارد مشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی ۲.۵ درصد و عوارض موارد غیرمشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی یک درصد تعیین شده است.

کاهش تعرفه واردات سموم آماده به مصرف، گلایه تولیدکنندگان داخلی را به همراه داشته و عنوان می‌کنند نباید تعرفه واردات مواد اولیه و تکنیکال کود و سموم با محصولات آماده به مصرف یک عدد باشد. این امر قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد. ۳ طبقه سموم پرخطر، متوسط و کم خطر محل مناقشه بسیاری است و فعالان این بازار معتقدم در رقابت با سموم خارجی کیفیت محصولات داخلی افزایش می‌یابد.

در ادامه جدول مربوط قابل مشاهده است