وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١ ام الى ٧ ام ماه فوریه را اعلام کرد؛
وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١ ام الى ٧ ام ماه فوریه را اعلام کرد؛
اين اساس، شاهد افزايش  عوارض صادراتی گندم  به ٤،٣٦٥ روبل، ذرت  به ١،١٨٦ روبل و جو ٣،١٧٤ روبل خواهيم بود.

اخبار بین‌المللی:

وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١ ام الى ٧ ام ماه فوریه را اعلام کرد؛

این اساس، شاهد افزایش  عوارض صادراتی گندم  به ۴،٣۶۵ روبل، ذرت  به ١،١٨۶ روبل و جو ٣،١٧۴ روبل خواهیم بود.

در همین حال، عوارض صادراتى روغن خام آفتاب براى ماه فوریه کماکان صفر  اعلام شد، در حالیکه عوارض صادراتى کنجاله آفتاب براى ماه فوریه با افزایش  به ٢،٢٠٠ روبل رسید.

میزان صادرات گندم  روسیه در ماه ژانویه، با حدود ٣.۵ میلیون تن، رکورد خوبى را ثبت کرده که به مراتب نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بالاتر میباشد.

نگاهى هم به میزان صادرات گندماز اتحادیه اروپا داشته باشیم، این اتحادیه در ماه جارى میلادى تا روز ٢ام بهمن ماه، ١٨.١ میلیون تن صادرات گندم داشته که ۶٪؜ بیشتر از سال قبل میباشد. کمیسیون اقتصادى اتحادیه اروپا، میزان برداشت گندم سال زراعى جارى را حدود ١٣٣.۴ میلیون تن برآورد میکند که از این میزان، سهم بازار صادرات حدود ٣۴.٩ میلیون تن میباشد.

حدود قیمت گندم تحویل بنادر مختلف دنیا جهت حمل ماه فوریه؛
کانادا ١٣.۵٪؜ – ٣٧٠/٣٧۵ دلار
آرژانتین ١٢٪؜  – ٣٨٠/٣٨۵ دلار
آلمان ١٢.۵٪؜  – ٣٢٨/٣٣۵ دلار
روسیه ١٢.۵٪؜  – ٣١٠/٣١۵ دلار
اکراین ١١.۵٪؜  – ٣٠٠/٣٠۵ دلار
فرانسه ١١.۵٪؜  – ٣٢٢/٣٢٧ دلار
در زیر، روند قیمت گندم  روسیه را طى سه ماه قبل، بررسى میکنیم.