توزیع گوشت گرم وارداتی، بازار را به تعادل می رساند
توزیع گوشت گرم وارداتی، بازار را به تعادل می رساند
مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با آغاز توزیع گوشت گرم وارداتی در کنار گوشت منجمد و تولید داخل، بازار به تعادل می رسد.

افشین صدر دادرس خبر داد؛

توزیع گوشت گرم وارداتی، بازار را به تعادل می رساند

 

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با آغاز توزیع گوشت گرم وارداتی در کنار گوشت منجمد و تولید داخل، بازار به تعادل می رسد.

آقای افشین صدردادرس گفت:قیمت کنونی هرکیلو بره نر پروار ۱۳۰ هزارتومان است که براین اساس هرکیلو گوشت ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزارتومان باید عرضه شود.

 

به گفته او، علی رغم آنکه توزیع گوشت منجمد بخشی از تقاضا را جواب می دهد، اما عرضه آن طی هفته های اخیر تاثیری بر بازار نگذاشته است.

 

صدردادرس ادامه داد: گرچه ذائقه مردم به مصرف گوشت گرم است، اما در شرایط فعلی اقتصاد، ذائقه بحث دوم است.

 

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توزیع گوشت گرم وارداتی در کنار گوشت منجمد و تولید داخل انتظار می رود که قیمت گوشت در بازار کاهش یابد چرا که به رغم آنکه مشکلی در تامین سرانه مصرف گوشت در کشور نداشتیم، اما سودجویی عوامل واسطه و دلال منجر به برهم زدن نظم بازار شد.