وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١ ام الى ٧ ام ماه مارچ را اعلام کرد؛
وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١ ام الى ٧ ام ماه مارچ را اعلام کرد؛
بر اين اساس، شاهد افزايش مجدد  عوارض صادراتی گندم  به ٥،٢٧٥ روبل، ذرت  به ٢،٢٦٤ روبل و جو  ٣،٨٧٢ روبل خواهيم بود.

اخبار بین‌المللی ؛

وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١ ام الى ٧ ام ماه مارچ را اعلام کرد؛

بر این اساس، شاهد افزایش مجدد  عوارض صادراتی گندم  به ۵،٢٧۵ روبل، ذرت  به ٢،٢۶۴ روبل و جو  ٣،٨٧٢ روبل خواهیم بود.

قیمت گندم در هفته گذشته، عمدتاً تحت فشار عرضه از دریای سیاه بازار آرامی را داشت. با این حال، انتظار میرود که در هفته‌های آینده شاهد نوساناتی در بازار گندم باشیم. بیشترین عاملى که میتواند کماکان روند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، اخباری در مورد تمدید قرارداد کریدور غلات دریای سیاه (٢٧ اسفند ماه به پایان میرسد) است. اگر قرارداد تمدید شود، فشار بر قیمت گندم احتمالا ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، برداشت قابل توجه گندم استرالیا و روسیه احتمالا همچنان بر قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت. دیدگاه دیگرى هم در بازار وجود دارد که معتقد است تا زمانی که میزان محصول گندم نیمکره شمالی مشخص نشود، قیمت گندم در محدوده نوسانى قابل توجهى، به روند معاملات ادامه خواهد داد.

با این حال، توجه داشته باشیم که برآورد و پیش بینى فعالان بازار بر احتمال تمدید توافق کریدور غلات میباشد که میتواند بر روند کاهش نسبى قیمت بازار گندم طى هفته هاى آتى، تاثیر داشته باشد.

در بازار مناقصات، اداره تامین غلات مصر GASC جهت دوره حمل هفته اول ماه آوریل، ٢۴٠ هزار تن گندم از روسیه با پایین ترین قیمت پیشنهادى در ٣١٧.۵ دلار تحویل بنادر مصر خریدارى کرد. اداره دولتى غلات ترکیه TMO هم براى هفته جارى، مناقصه خرید ٧٩٠ هزار تنى را در بازار خواهد داشت.

در زیر، روند صادرات ماهانه گندم را از ٧ صادر کننده اصلى گندم از سال ٢٠٢٠ و پیش بینى این روند در سال ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بررسى میکنیم.