در اعتراض به عملکرد وزیر سابق استعفا دادم
در اعتراض به عملکرد وزیر سابق استعفا دادم
مدیر عامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: به دلیل تصمیم گیری های پشت درهای بسته و عدم توجه به نظرات کارشناسی اتحادیه، از سمت خود در اتحادیه استعفا دادم.

مدیرعامل سابق اتحادیه مرغداران:

در اعتراض به عملکرد وزیر سابق استعفا دادم

 

مدیر عامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: به دلیل تصمیم گیری های پشت درهای بسته و عدم توجه به نظرات کارشناسی اتحادیه، از سمت خود در اتحادیه استعفا دادم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ به نقل از تسنیم ، حبیب اسدالله نژاد مدیر عامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور  اظهار داشت: در اعتراض به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره وزیر سابق از مدیرعاملی این اتحادیه استعفا دادم اما تا روز گذشته که برای اتحادیه مرغداران گوشتی سرپرست جدیدی انتخاب شد با این استعفا موافقت نشده بود.

وی افزود: در حال حاضر نیز عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور هستم و با این اتحادیه همکاری دارم.

مدیر عامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور ادامه داد: در صورتی که اطلاع از تغییر وزیر جهاد کشاورزی داشتم استعفا نمی دادم اما استعفای من در تاریخ ۱۸ بهمن پارسال تقدیم هیئت رئیسه شده بود.

وی تصریح کرد: در دوره وزیر سابق جهاد کشاورزی تصمیمات پشت در های بسته گرفته می‌شد و به نظرات کارشناسی اتحادیه توجهی نمی شد.