طی حکمی از سوی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مدیرعامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شد.
طی حکمی از سوی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مدیرعامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شد.
روابط عمومی انجمن غلات ایران، سید محمد آقا میری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در حکمی صدرالله دولت را به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام منصوب کرد.

انتصاب؛

طی حکمی از سوی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مدیرعامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شد.

 روابط عمومی انجمن غلات ایران، سید محمد آقا میری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در حکمی صدرالله دولت را به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام منصوب کرد.

گفتنی است دولت در رزومه کاری خود سمت هایی نظیر معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، معاون بازرگانی شرکت فرآورده‌های گوشتی کشور، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صادرات و واردات بنیاد مستضعفان، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سرپرست معاونت پارلمانی وزارت صمت را بر عهده داشته است.