مجری طرح گندم گفت: میزان خرید تضمینی گندم در کشور از مرز ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گذشته است.

خرید تضمینی گندم ؛

۳میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شد

مجری طرح گندم گفت: میزان خرید تضمینی گندم در کشور از مرز ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گذشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از  تسنیم، سهرابی مجری طرح گندم در کشور گفت : سطح کشت گندم آبی و دیم کشور در سال زراعی جاری ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار هکتار است.

وی افزود :اولین برداشتها از استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و بوشهر در اوایل فروردین ماه آغاز شده است و هم اکنون حدود ۲۰ استان در حال برداشت گندم هستند.

وی گفت : حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار تاکنون از مجموع سطح زیر کشت برداشت شده است و برداشتها در اقلیم های سرد تا اواخر شهریور ادامه دارد.