برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن واردکنندگان دارو
برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن واردکنندگان دارو
مجمع عمومی سالیانه انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. 

مجمع عمومی سالیانه انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران(اگنا) انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام مجمع عمومی سالیانه انجمن به ریاست میرباقری و حضور اکثریت قاطع اعضا در ساعت ۱۴ مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲ و با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

 

در ابتدای این مراسم گزارش عملکرد هیات مدیره توسط حمیدرضا توکلی دبیر انجمن قرائت گردید و سپس گزارش مالی و حسابرسی و گزارش بازرس انجمن ارائه گردید که با تایید اکثریت قاطع شرکت کنندگان به تصویب رسید .

در ادامه موضوع تعیین ورودیه و حق عضویت انجمن بدون هیچگونه افزایش نسبت به سال گذشته به تصویب رسید .

 

در پایان تعدادی از اعضای انجمن نقطه نظرات و‌ پیشنهادات خود را مطرح که از سوی هیات مدیره و دبیر انجمن توضیحات لازم ارائه گردید و در ساعت ۱۶ جلسه پایان یافت.