وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١٩ ام الى ٢۵ ام ماه جولاى را اعلام کرد
وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١٩ ام الى ٢۵ ام ماه جولاى را اعلام کرد
بر اين اساس، شاهد افزايش  عوارض صادراتی گندم به ٣،٠٢٢ روبل و ذرت به ١،٩٣٢ روبل خواهيم بود. عوارض صادراتى جو  كماكان صفر  ميباشد.

اخبار بین المللی؛

وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١٩ ام الى ٢۵ ام ماه جولاى را اعلام کرد؛

بر این اساس، شاهد افزایش  عوارض صادراتی گندم به ٣،٠٢٢ روبل و ذرت به ١،٩٣٢ روبل خواهیم بود. عوارض صادراتى جو  کماکان صفر  میباشد.

میزان صادرات گندم روسیه در ماه جولاى، به نظر رکورد جدیدى را ثبت خواهد کرد و احتمالا به حدود ٣.٩ میلیون تن برسد. با نزدیک شدن به پایان انقضای توافق کوریدور غلات دریای سیاه در ١٧ ژوئیه (٢۶ام تیر ماه)، به نظر دولت روسیه در صورتى تمایل به تمدید توافق کوریدور غلات را خواهد داشت که در ازای آن، یکی از بانک هاى  وابسته به بانک کشاورزی روسیه به سیستم پرداخت بین المللی سوئیفت، وصل شود.
اما در اروپا، به دلیل هوای خشک ، برآورد ها از میزان تولید گندم اتحادیه اروپا ١٢۶.٢ میلیون تن کاهش  یافته که حدود ٢.۵ میلیون تن کمتر از برآورد ماه ژوئن میباشد. به همین ترتیب، USDA هم در پیش بینى روز چهارشنبه، میزان تولید گندم اتحادیه اروپا را با ٢.۵ میلیون تن کاهش، ١٣٧ میلیون تن برآورد کرد.
در زیر، میزان صادرات گندم  در ماه جولاى را طى ١٠ سال قبل، بررسى میکنیم.