کاهش ۴۸ درصدی تورم مواد غذایی ایران در سال گذشته
کاهش ۴۸ درصدی تورم مواد غذایی ایران در سال گذشته
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: طبق اعلام بانک جهانی، تورم مواد غذایی ایران در سال گذشته ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد، این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ نیمی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، به تالار دوم منتقل شده است.

بانک جهانی اعلام کرد؛

کاهش ۴۸ درصدی تورم مواد غذایی ایران در سال گذشته

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: طبق اعلام بانک جهانی، تورم مواد غذایی ایران در سال گذشته ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد، این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ نیمی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، به تالار دوم منتقل شده است.

 

به گزارش ایرنا، علیرضا پیمان پاک در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: طبق اعلام بانک جهانی، تورم غذایی ایران در سال ۱۴۰۲ در حالی ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد که در همان سال با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی نیمی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، به تالار دوم منتقل شده است.

 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: در سال جاری نیز با تدابیر اتخاذ شده این رویه ادامه خواهد داشت.