قیمت تضمینی جو تولید داخل تصویب شد
قیمت تضمینی جو تولید داخل تصویب شد
براساس مصوبه این شورا، جو تولید داخل کشور به ازای هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار ریال با ۳ درصد افت مفید و ۲ درصد غیرمفید اعلام شده است.

قیمت تضمینی جو تولید داخل از سوی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی برای سال ۱۴۰۳ تعیین و مصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، دبیرخانه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی اعلام کرد: قیمت تضمینی جو تولید داخل برای سال ۱۴۰۳ طی جلسه‌ای در این شورا به تصویب رسید.

این دبیرخانه افزود: براساس مصوبه این شورا، جو تولید داخل کشور به ازای هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار ریال با ۳ درصد افت مفید و ۲ درصد غیرمفید اعلام شده است.