خرید حمایتی تخم مرغ به ۸۰۰ تن رسید
خرید حمایتی تخم مرغ به ۸۰۰ تن رسید
رئیس اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار تاکنون ۸۰۰ تن تخم مرغ توسط اتحادیه در راستای تنظیم بازار خرید حمایتی شده است.

خرید حمایتی تخم مرغ به ۸۰۰ تن رسید

رئیس اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار تاکنون ۸۰۰ تن تخم مرغ توسط اتحادیه در راستای تنظیم بازار خرید حمایتی شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی (اگنا)؛ به نقل از خبرنگاران جوان، گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری به ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان رسیده است.

به گفته او، بنابر آمار تاکنون ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن تخم مرغ  با نرخ ۵۲ هزار تومان تحویل درب انبارهای تولیدی توسط اتحادیه برای ایجاد تعادل قیمت در بازار خرید حمایتی انجام شده است که پیش بینی می شود تا پایان خرداد به ۱۰ هزار تن برسد.

کاشانی ادامه داد: با خرید حمایتی تخم مرغ از مرغداران برآورد می شود که قیمت تخم مرغ در همین محدوده تثبیت شود تا با کاهش تخم مرغ و زیان مرغداران، حذف گله اتفاق نیفتد‌.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار در اردیبهشت ۱۰۵ هزار تن تخم مرغ تولید شد که پیش بینی می شود در خرداد به همین رقم برسد.