اتحادیه مرغدارن ایران موفق به صادرات حدود ۴۰۰۰ تن مرغ و فرآورده های آن شد
اتحادیه مرغدارن ایران موفق به صادرات حدود ۴۰۰۰ تن مرغ و فرآورده های آن شد
اتحادیه سراسری تعاونی های پرورش مرغ گوشتی ایران گزارش سیاستهای اجرایی و اقدامات صورت گرفته در بخش صادرات مرغ را منتشر کرد.

اتحادیه سراسری تعاونی های پرورش مرغ گوشتی ایران گزارش سیاستهای اجرایی و اقدامات صورت گرفته در بخش صادرات مرغ را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران در این گزارش ضمن اشاره به ضرورت تامین نیاز داخل به گوشت مرغ، بر صادرات هدفمند و برنامه ریزی شده متناسب با نیاز استانهای کشور تاکید شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است که با توجه به ظرفیت محدود کشور عراق به عنوان عمده ترین مقصد صادراتی مرغ ایران و نیز ضرورت مدیریت تامین مرغ داخل کشور، تلاش شده است حجم صادراتی به صورت کنترل شده و به آرامی صورت گیرد.

اتحادیه تعاونی های مرغ گوشتی ایران همچنین تلاش کرده است به منظور پیشگیری از هجوم حساب نشده صادرکنندگان به عراق و سایر کشورها، به کسانی اجازه صادرات داده شود که سوابق صادراتی داشته و از ظرفیت مالی کافی برخوردار باشند.

همچنن به صادرکنندگانی که مقاصد صادراتی غیر از عراق را پیشنهاد دهند اواویت داده خواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که به منظور بهره مندی پرورش دهندگان مرغ از امکان صادرات، مقرر شد برای هر کیلوگرم مرغ زنده با وزن مناسب بین ۵۸۰ هزار تا ۶۳۰ هزار ریال به مرغدار پرداخت گردد و مقرر شد اتحادیه استانها یا خودشان خرید را از مرغداران انجام دهند یا بر خرید از مرغدار نظارت داشته باشند.

این گزارش می افزاید که حجم صادرت مرغ از اسفند سال گذشته تا ابتدای خرداد ماه که از محل تولید مرغداران غیر زنجیره انجام شده، حدود ۳۶۰۰ تن بوده و این در حالی است که تقاضاهای دیگری نیز به مرحله قرار داد رسیده و به تدریج با رصد وضعیت بازار داخل، مجوز حمل و صادرات داده خواهد شد.

در مجموع ۳۶۰۰ تن مرغ و ۲۰۰ تن قطعات از جمله ران و شنیسل مرغ صادر شد و رویکرد افزایش صادرات قطعات مرغ در دستور کار قرار دارد.