دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی گفت: امسال صادرات محصولات دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی 50 درصد افزایش پیدا می‌کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی گفت: امسال صادرات محصولات دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی 50 درصد افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ستاد برای امسال، افزایش 50 درصدی صادرات محصولات حوزه هوایی و هوانوردی است که با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: با توجه به این‌که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توجه زیادی به ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی دارد، قصد داریم در ذیل این توجهات به توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان هوایی بیشتر توجه کنیم.

به گفته منطقی، سال گذشته صادرات محصولات هوایی و هوانوردی 100 میلیون دلار بود که این مبلغ چندان قابل توجه نبود و به همین خاطر، باید آن را افزایش داد.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی یادآور شد: امسال هدف‌گذاری کرده‌ایم که میزان صادرات محصولات دانش‌بنیان را به 150 میلیون دلار افزایش دهیم و در مسیر سند چشم انداز فناوری ستاد حرکت کنیم.