مهندس شهریار صفاری بعنوان مشاور وزیر، در امور دامپروری منصوب شد
مهندس شهریار صفاری بعنوان مشاور وزیر، در امور دامپروری منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، در جلسه شورای مدیران معاونت که با حضور دکتر رکنی معاون وزیر در روز یکشنبه ۵/۱۰/۹۵ برگزار شد حکم صادره وزیر جهاد کشاورزی به مهندس شهریار صفاری بعنوان مشاور وزیر در امور دامپروری به ایشان اعطاء گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، در جلسه شورای مدیران معاونت که با حضور دکتر رکنی معاون وزیر در روز یکشنبه ۵/۱۰/۹۵ برگزار شد حکم صادره وزیر جهاد کشاورزی به مهندس شهریار صفاری بعنوان مشاور وزیر در امور دامپروری به ایشان اعطاء گردید.