معاونت سلامت دامپزشکی گیلان گفت: از ابتدای سال جاری طرح پایش و مراقبت بیماریهای ویروسی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و دریایی در استان انجام شد. دکتر حراجی افزود: در این طرح که با هدف نظارت، ردیابی بیماریهای اخطار کردنی ماهیان دریایی و خاویاری همچنین کنترل بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش خاویاری و دریایی […]

معاونت سلامت دامپزشکی گیلان گفت: از ابتدای سال جاری طرح پایش و مراقبت بیماریهای ویروسی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و دریایی در استان انجام شد.

دکتر حراجی افزود: در این طرح که با هدف نظارت، ردیابی بیماریهای اخطار کردنی ماهیان دریایی و خاویاری همچنین کنترل بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش خاویاری و دریایی موجود در استان انجام گرفت تعداد ۱۳۵۰ قطعه لارو و بچه ماهی از این مراکز اخذ و ۱۵۰مورد آزمایشات ویروسی KHV، VNN، RSIVD و SVC روی این نمونه ها در این استان انجام شد. وی همچنین گفت: در آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان گیلان به عنوان مرجع انجام آزمایشات ویروسی ماهیان دریایی و خاویاری شمال کشور، تعداد ۷۱ مورد آزمایش جهت ردیابی این ویروسها برای نمونه های ارسالی از استانهای مازندران و گلستان انجام شد و از ابتدای سال تا کنون هیچ مورد بیماری ویروسی گزارش نشده است.