معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی استاندارد سازی و بهبود فضای اداری را به عنوان شاخص ترین فعالیت طی سال ۹۶ اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، مهندس « سید مهدی معراجی » در این خصوص گفت: طی سه سال گذشته حدود یک هزار و ۵۰ متر […]

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی استاندارد سازی و بهبود فضای اداری را به عنوان شاخص ترین فعالیت طی سال ۹۶ اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، مهندس « سید مهدی معراجی » در این خصوص گفت: طی سه سال گذشته حدود یک هزار و ۵۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال به فضای اداری استان اضافه شده که این در حالی است که دامپزشکی استان ضمن افزایش فضا در زیباسازی محیطی نیز برنامه ریزی ویژه ای داشته و اجرا نموده است.

وی در ادامه گفت: رشد سه برابری اعتبارات تملک در سه سال گذشته این امکان را فراهم نموده است که برنامه ریزی دقیق کلیه موانع موجود در رسیدن به اهداف سازمانی خود را برطرف کنیم.

وی اظهار داشت: در سال ۹۶ برای تمامی پست های دامپزشکی در سطح استان برنامه بهسازی و ساماندهی فضای اداری را داریم که امیدواریم با تخصیص کافی و به موقع اعتبارات و تصویب برنامه ها در کمیته تخصیص استان بتوان در بهبود شرایط مورد نظر گام های مهم و موثری برداریم.