اداره کل دامپزشکی استان قزوین در را ستای وظایف قانونی و ذاتی به عنوان دستگاه نظارتی و به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان نسبت به معدوم سازی تخم مرغ های فاقد هویت عرضه شده در سطح استان اقدام خواهد کرد رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: […]

اداره کل دامپزشکی استان قزوین در را ستای وظایف قانونی و ذاتی به عنوان دستگاه نظارتی و به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان نسبت به معدوم سازی تخم مرغ های فاقد هویت عرضه شده در سطح استان اقدام خواهد کرد
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت:
تمامی تخم مرغ های مورد عرضه از مبدا داخل یا خارج  استان بایستی از واحد های مجاز و دارای پروانه بهداشتی بهره برداری معتبر ( دارای کد پروانه بهداشتی )  ودارای گواهی حمل بهداشتی که در آن اطلاعات شامل نام واحد مرغداری، تناژ محموله ، مبداء و مقصد می باشند تهیه و حمل گردد .
دکتر راول غلامپور اقدمی تصریح کرد: بر اساس سیاست و دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور و نظر  مساعد  انجمن صنفی واحد های بسته بندی تخم مرغ و مدیریت واحد های تولید کننده تخم مرغ خوراکی ضروری است نام واحد تولید کننده و تاریخ تولید وتاریخ انقضائ یک ماهه بر روی تخم مرغ پرینت گردد.
 در پایان از شهروندان محترم در خواست می گردد از خرید تخم مرغ فاقد شناسه و هویت نیز نگهداری شده در شرایط نامناسب دمایی  جدا” خودداری و در صورت مشاهده چنین محموله هایی ،  به منظور پیگیری قانونی  از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی اطلاع رسانی گردد