رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،علی اشرف منصوری به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا) به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی،در بخشی از این حکم آمده است:به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده […]

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،علی اشرف منصوری به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا) به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی،در بخشی از این حکم آمده است:به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرک های کشاورزی به موجب این حکم جنابعالی برای مدت ۲ سال به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت منصوب می شوید.