صادرات محصولات کشاورزی در چنبره بیماری تار عنکبوتی/تحمیل هزینه به جامعه کشاورزی با اعمال ممنوعیت صادرات
صادرات محصولات کشاورزی در چنبره بیماری تار عنکبوتی/تحمیل هزینه به جامعه کشاورزی با اعمال ممنوعیت صادرات

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: صادرات محصولات کشاورزی در چنبره بیماری تار عنکبوتی/تحمیل هزینه به جامعه کشاورزی با اعمال ممنوعیت صادرات رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: بیماری تارعنکبوتی در اقتصاد کشاورزی کشور در طول همه سال‌ها گذشته اتفاق افتاده است، به دلیل دخالت دولت‌ها و سیاست‌های […]

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد:

صادرات محصولات کشاورزی در چنبره بیماری تار عنکبوتی/تحمیل هزینه به جامعه کشاورزی با اعمال ممنوعیت صادرات

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: بیماری تارعنکبوتی در اقتصاد کشاورزی کشور در طول همه سال‌ها گذشته اتفاق افتاده است، به دلیل دخالت دولت‌ها و سیاست‌های نامناسب آنها، قیمت محصولات کشاورزی در بازار واقعی نیست، به همین دلیل کشاورزان به صورت نامطلوبی برای تولید یا عدم تولید محصولات هدایت می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از خانه ملت، احمدعلی کیخا، در خصوص افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی در بازار، اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی منعکس کننده تقاضای واقعی نیست و بنا به دلایلی از جمله دخالت دولت‌ها و سیاست‌های نا مناسبی که اتخاذ می‌کنند باعث می‌شود تا قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش داشته باشد.

 

افزایش کاذب قیمت‌ها کشاورزان را فریب می‌دهد

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه قیمت‌های افزایش یافته محصولات کشاورزی به نوعی در تصمیم‌گیری کشاورزان اثر گذار است و سطح زیر کشت خود را افزایش می‌دهند، گفت: در نتیجه این افزایش سطح زیر کشت محصولات تولید و عرضه افزایش پیدا می‌کند و به دلیل اینکه قیمت واقعی نبوده دچار افت قیمت محصولات می‌شوند و برای سال آینده اقدام به کشت آن محصول نمی‌کنند و با کمبود در بازار مواجه می‌شویم.

 

کاهش ارزش پول ملی فرصتی برای صادرات محصولات کشاورزی

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس با اشاره به اینکه در سال جاری کاهش ارزش پول ملی یک فرصت برای صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همجوار محسوب می‌شود، ادامه داد: در شرایط کنونی با قیمت بهتری می‌توان محصولات کشاورزی را صادر کرد به همین دلیل با کمبود در بازار مواجه شده‌ایم و قیمت محصولات در بازار داخلی افزایش پیدا کرده است.

 

قیمت محصولات کشاورزی در بازار واقعی نیست

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه فرصت پیش آمده در کشور به نفع بخش تولید کشاورزی است به شرطی که دولت در چارچوبی درست برای تقویت بنیادهای تولید در بخش کشاورزی از آن استفاده کند، تصریح کرد: بیماری تارعنکبوتی در اقتصاد کشاورزی کشور در طول همه سال‌ها گذشته بوده، به دلیل دخالت دولت‌ها و سیاست‌های نامناسب آنها قیمت‌ها در بازار واقعی نیست به همین دلیل کشاورزان به صورت نامطلوبی برای تولید و عدم تولید محصولات هدایت می‌شوند راه حل آن در برخورد عالمانه و آگاهانه مسائل کشاورزی و بهبود ساختارهای بازار رسانی محصولات است که در همه سال‌های گذشته در مدیریت کشاورزی کشور نسبت به آن غفلت شده است.

 

تعرفه موثر محصولات را بین مصرف داخلی و صادرات تقسیم می‌کند

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه دولت مردان با ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن به جامعه کشاورزی هزینه‌ای را تحمیل می‌کنند، خاطرنشان کرد: می‌توان با اعمال تعرفه‌های موثر محصولات را بین مصرف داخلی و صادرات آن تقسیم کرد