رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان بوشهر از انجام طرح پایش باقیمانده‌های دارویی میگوهای پرورشی خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، دکتر محمدرضا عباسی در خصوص طرح پایش باقیمانده‌های دارویی میگو در مزارع پرورشی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای پایش میگوهای پرورشی در سال ۹۷ و ردیابی […]

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان بوشهر از انجام طرح پایش باقیمانده‌های دارویی میگوهای پرورشی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، دکتر محمدرضا عباسی در خصوص طرح پایش باقیمانده‌های دارویی میگو در مزارع پرورشی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای پایش میگوهای پرورشی در سال ۹۷ و ردیابی فلزات سنگین و باقیمانده‌های آنتی بیوتیکی و سموم و رنگ‌ها نمونه‌برداری‌هایی از مزارع پرورش میگوی استان انجام شد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: مطابق روال سالانه ۳۱۴ نمونه به صورت تصادفی از ۴۸ مزرعه پرورش میگوی استان نمونه‌برداری و برای پایش و انجام آزمایشات لازم به سازمان دامپزشکی کشور ارسال خواهد شد.

دکتر عباسی در خصوص اهداف انجام این طرح توضیح داد: تضمین سلامت میگو برای مصرف کنندگان و همچنین ارتقای اعتبار کیفیت بهداشتی میگوی پرورشی استان بوشهر در بازارهای جهانی و تسهیل در امر صادرات این محصول پروتئینی از اهداف مهم طرح پایش باقیمانده‌های دارویی میگو در مزارع پرورشی استان به شمار می‌رود.