رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: کشاورزان استان سال گذشته بیش از ۳۲۰هزار تن گندم تحویل دادند که نسبت به سال قبل ۱۶درصد افزایش داشته است. آنجفی افزود:در همین مدت بهره برداران استان مرکزی در همه بخش های زراعی، باغبانی، شیلات و دامداری هم افزایش تولید قابل توجهی داشته اند. او ابراز امیدواری کرد، با توجه […]

رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: کشاورزان استان سال گذشته بیش از ۳۲۰هزار تن گندم تحویل دادند که نسبت به سال قبل ۱۶درصد افزایش داشته است.
آنجفی افزود:در همین مدت بهره برداران استان مرکزی در همه بخش های زراعی، باغبانی، شیلات و دامداری هم افزایش تولید قابل توجهی داشته اند.

او ابراز امیدواری کرد، با توجه به شرایط خوب کشاورزی در استان مرکزی در سال آتی هم شاهد افزایش محصولات در بخش های مختلف باشیم.
به‌طور کلی ۱۹درصد از مساحت استان مرکزی اراضی کشاورزی است.