به گزارش اداره دامپزشكي شهرستان هاي بابلسر و فريدونكنار، قصابي كه با جعل مهر بهداشتي دامپزشكي اقدام به عرضه گوشت ميكرد دستگير و به مراجع قضايي معرفي گرديد. رئيس اداره دامپزشكي شهرستانهاي بابلسر و فريدونكنار اعلام كرد در راستاي طرح تشديد نظارت بهداشتي در اين دو شهرستان در ماه مبارك رمضان، اكيپ نظارت بهداشتي اداره  […]

به گزارش اداره دامپزشكي شهرستان هاي بابلسر و فريدونكنار، قصابي كه با جعل مهر بهداشتي دامپزشكي اقدام به عرضه گوشت ميكرد دستگير و به مراجع قضايي معرفي گرديد.

رئيس اداره دامپزشكي شهرستانهاي بابلسر و فريدونكنار اعلام كرد در راستاي طرح تشديد نظارت بهداشتي در اين دو شهرستان در ماه مبارك رمضان، اكيپ نظارت بهداشتي اداره  دامپزشكي در بازديدهاي ادواري خود متوجه شده ، يك واحد قصابي كه مهر دامپزشكي را جعل كرده اقدام به فروش گوشت هاي قاچاق كه ممهور به مهر بهداشتي جعلي بوده مي نمايد لذا با هماهنگي دادستان و نيروي انتظامي ضمن حضور در محل علاوه بر كشف و ضبط مهر جعلي ، نسبت به پلمپ اين واحد صنفي اقدام نمودند.

دكتر ناصر دستوريان در ادامه اظهار داشت : كشتار غيرمجاز دام، مخاطرات زيادي دارد كه مي توان از اين مخاطرات بهداشتي به مسائلي مربوط به مخاطرات زيستي، محيطي، مخاطرات ناشي از بحث‌هاي اجتماعي و رواني و رعايت نكردن مسائل شرعي اشاره داشت.

دستوريان افزود، بازرسين بهداشتي دامپزشكي در بازديدهاي ادواري خود از مراكز توليد ، نگهداري و عرضه مواد خام دامي بر نحوه عرضه بهداشتي اينگونه محصولات نظارت دقيق دارند و در صورت برخورد با لاشه دامهائيكه بصورت قاچاق و يا خارج از كشتارگاه صنعتي زير نظر دامپزشكي استحصال نشده باشند ضمن ضبط لاشه، فرد خاطي را نيز به مراجع قضايي معرفي مي كنند.

وي خاطرنشان كرد: مجموعه دامپزشكي در راستاي تضمين سلامت مواد غذايي در جامعه حساسيت ويژه دارد و از شهروندان خواست تا علاوه بر رويت نمودن مهر بهداشتي دامپزشكي روي لاشه، به برچسب tag روي لاشه كه مشخصاتي از لاشه نظير تاريخ توليد ، انقضا و نام كشتارگاه صنعتي دامي كه در آن كشتار شده را در اختيار مشتري قرار ميدهد نيز توجه كنند و در صورت مشاهده عدم رعايت موارد بهداشتي در مراكز عرضه مراتب را از طريق شماره تلفن 35278664 به اين اداره و يا سامانه پيامكي 10001133342395 روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان مازندران اطلاع تا اقدامات قانوني لازم بعمل آيد.