• شماره خبر : 58035
 • تاریخ انتشار : 5 آذر 1399
 • پرینت این صفحه
 • خروس ها می دانند سلطان مرغ کیست؟

  حتی خروس ها هم می دانند سلطان مرغ کیست وکجاست؟این گوی و این میدان…همت از شما پاکدستان و دلسوزان برای رفع این مشکل و کمبودهای تصنعی ازاین دست که جامعه را دچار نگرانی معیشت خود نموده است.

  حتی خروس ها هم می دانند سلطان مرغ کیست وکجاست؟ این گوی و این میدان…همت از شما پاکدستان و دلسوزان برای رفع این مشکل و کمبودهای تصنعی ازاین دست که جامعه را دچار نگرانی معیشت خود نموده است.

  نویسنده: علیرضا کیهان پور – روزنامه نگار پیشکسوت بخش کشاورزی

  اوضاع کنونی بازارمرغ و قیمت آشفته آن بر کسی پوشیده نیست. هرچه هم بنویسیم وبگوییم تکرار مکررات است و بیشتر مکدر خواهیم شد.


  اتحادیه ها؛ تعاونی ها؛ انجمن صنفی تخصصی اعضای بسیار باتجربه واستخوان خرد کرده ای در این باب دارند.عرصه مرغ گوشتی وتخم گذار محل تضارب آرای صاحب نظران فرهیخته علمی و عملی بسیاری است که مجالی به امثال نگارنده برای تحلیل و چرایی مساله بحران مرغ نداده و نخواهد داد.


  اما گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی سالیانه بازار نهاده های مورد نیاز تهیه خوراک طیور نشانه خوبی برای ردگیری و پیگیری این چرخه فساد با ارز دولتی است که سر از بازار آزاد و مصرف در می آورد وبار اصلی تاوان آن بر دوش مردم و مصرف کننده بی خبر از این رانت کلان است که موجب زایش سلطان های متعدد مرغ در کشور شده است.

  دراوایل پیروزی انقلاب اسلامی تا حدود دوسال پیش مگر چنین مشکلات حادی از بازار مرغ در سطح جامعه وجود داشت؟هرگز چنین نبود و سفره مردم هم از چیدمان مرغ بی بهره نبود و حتی قشر کم در آمد جامعه قادر به تهیه مرغ به طور نسبی می توانست باشد.


  مشخص و مبرهن است که رمزگشایی از این فساد نهاده های طیور بسیار ساده وبا همتی مسوولانه قابل پیگیری است.


  حتی خروس ها هم می دانند سلطان مرغ کیست وکجاست؟این گوی و این میدان…همت از شما پاکدستان و دلسوزان برای رفع این مشکل و کمبودهای تصنعی ازاین دست که جامعه را دچار نگرانی معیشت خود نموده است.


  راستی تا فراموش نکرده ام در روستاها نیز هر قطعه مرغ بومی معمولی به عنوان مثال در استان لرستان به ۳۰۰ هزارتومان رسیده ونشانه نفوذ این رانت حتی در روستاهای کشور شده است.


  دیدگاه بگذارید

  avatar
    عضویت  
  Notify of