مقدمات اجرا و پیاده سازی طرح هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری در مزارع شرکت های سهامی زراعی
مقدمات اجرا و پیاده سازی طرح هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری در مزارع شرکت های سهامی زراعی

حمید زارع قنات نوی مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی: ‍ مقدمات اجرا و پیاده سازی طرح هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری در مزارع شرکت های سهامی زراعی مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از مقدمات اجرا و پیاده سازی طرح هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری […]

حمید زارع قنات نوی مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی:

‍ مقدمات اجرا و پیاده سازی طرح هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری در مزارع شرکت های سهامی زراعی

مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از مقدمات اجرا و پیاده سازی طرح هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری با همکاری حوزه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در مزارع شرکت های سهامی زراعی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از پات، حمید زارع قنات نوی مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن اشاره به اجرای ضرورت اجرای این طرح گفت: بحران در منابع آبی کشور در پی کاهش بارندگی و افزایش دما که موجب وقوع خشکسالی های شدید و افزایش دما و تبخیر و تعریق شده است در ایجاد تغییرات اساسی در نظام آبیاری نقش عمده ای را ایفا می کند.

وی افزود: تغییرات میزان مصرف آب به دلیل عدم آگاهی مناسب بهره برداران نسبت به نظام های مدیریتی بهره برداری در زمان وقوع چنین خشکسالی ها بسیار اهمیت دارد که همین امر لزوم پیاده سازی طرح های هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری را بیش از پیش آشکار می سازد

زارع قنات نوی هدف اصلی این طرح را در مزارع یکپارچه شرکت های سهامی زراعی به عنوان یک الگوی نظام بهره برداری که در آن مدیریت یکپارچه تولید صورت می گیرد و بستر مهمی برای اجرای سیاست های فنی وزارتخانه بویژه در زمینه کشاورزی نوین و دانش بنیان است و آبیاری هوشمند و اتوماتیک زمین با توجه به نیاز گیاه و تحلیل شرایط سیستمیک توزیع و مصرف آب عنوان کرد و گفت: با توجه به کمبود منابع آبی در کشور و هزینه های زیاد پرداخت انرژی به منظور استحصال آب، ضروری است همواره سامانه های توزیع آب در سطح مزرعه یا باغ پایش شده تا با توجه به نیاز محصولات، تامین آب صورت پذیرد که این موضوع باعث شده تا نسل سوم سیستم های خودکار آبیاری یا همان سیستم آبیاری هوشمند نوین که در مباحث کشاورزی دقیق نیز جایگاه خاصی را پیدا کرده مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح موجب استفاده بهینه از منابع آبی و صرفه جویی بیش از پیش مصرف آب می گردد، در خصوص نحوه عملکرد این سیستم نیز اظهار کرد: در طرح سیستم آبیاری هوشمند با کمک گرفتن از حسگرهای رطوبت سنج و بررسی وضعیت آب و هوایی، احتمال بارش باران و میزان رطوبت خاک تخمین زده می شود که این امر موجب صرفه جویی در مصرف و توزیع مناسب آب خواهد بود.

مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در پایان از برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی این طرح از محل اعتبارات معاونت آب و خاک و مشارکت شرکت سهامی زراعی گلپایگان استان اصفهان، برای نخستین بار در کشور خبر داد.