بیش از ۵۶٠ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شد
بیش از ۵۶٠ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شد

در پاییز سال جاری؛ بیش از ۵۶٠ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شد مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در فصل پاییز سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد که در این فصل تعداد ۵۶٢ هزار رأس گاو و گوساله در […]

در پاییز سال جاری؛

بیش از ۵۶٠ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در فصل پاییز سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد که در این فصل تعداد ۵۶٢ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شده است که حدود ۴ هزار رأس کمتر از فصل قبل بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج این طرح، در آذر امسال تعداد گاو و گوساله دامداری‌های کشور، ۵,۵۶ میلیون رأس (شامل ١.٣۵ میلیون رأس دام اصیل، ٢.٣٩ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٨٢ میلیون رأس دام بومی) بوده که نسبت به شهریور ماه، نزدیک به ١۵ هزار رأس کاهش یافته است.

همچنین در پائیز سال جاری مقدار تولید شیر گاو ١,٧٧ میلیون تن و تعداد گوساله متولد شده ٢٨۶ هزار رأس برآورد شده است.