تعیین نرخ کارمزد کارخانجات جوجه کشی در سال ۱۴۰۱
تعیین نرخ کارمزد کارخانجات جوجه کشی در سال ۱۴۰۱

بساره دبیر انجمن صنفی کارخانجات جوجه کشی کشور با بیان مطالب فوق افزود: همفکری، مشارکت و اتحاد در پیشبرد امور به کمک و توان هیات مدیره و اعضای تحت پوشش این صنف کمک بالقوه ای خواهد کرد. بر همین اساس تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این صنف مبتنی بر همفکری و ظرفیت این گروه می باشد.

توسط انجمن صنفی کارخانجات جوجه کشی کشور صورت گرفت؛

تعیین نرخ کارمزد کارخانجات جوجه کشی در سال ۱۴۰۱

بساره دبیر انجمن صنفی کارخانجات جوجه کشی کشور با بیان مطالب فوق افزود: همفکری، مشارکت و اتحاد در پیشبرد امور به کمک و توان هیات مدیره و اعضای تحت پوشش این صنف کمک بالقوه ای خواهد کرد. بر همین اساس تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این صنف مبتنی بر همفکری و ظرفیت این گروه می باشد.

بساره افزود مشارکت اعضاء در جلسات سالیانه مجمع و همفکری در حل مشکلات این صنف کمک شایانی نموده تا به همگام سازی به شرایط بهینه تولید مطابق با نیاز اصلی این صنعت در کشور دست یابیم.

تولید جوجه یکروزه با کیفیت رکن اصلی این صنعت می باشد که در دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی در جهان نیاز مبرم این صنعت به بروز رسانی کارخانجات جوجه کشی در سراسر کشور می باشد که با نوسانات قیمتی در چند سال اخیر درآمد اکثر کارخانجات به دلیل کاهش فعالیت و هزینه های روز افزون روند نزولی پیدا کرده و تجهیز و بروزرسانی کارخانجات به تاخیر افتاده است وی مشکلات اصلی کارخانجات در هزینه های جاری زیاد و قیمت سرسام آور قطعات این واحدها دانسته که در صورت این روند افزایش قیمت ها با توجه به فرسودگی و استهلاک اکثر واحدها ادامه فعالیت واحدها در صورت حمایت نکردن دولت در این زمینه دچار چالش خواهند شد.

وی نیز  گریزی به فعالیت های اعلام شده این صنف در سال جاری مطالبی بیان داشته سپس در پایان پس از بحث و گفتگو و نظرخواهی از اعضاء قرار شد که کامزد به ازاء هر عدد خوابانیدن تخم مرغ با توجه به پیش بینی افزایش هزینه های تولید از جمله پرسنلی، تعمیر، نگهداری، انرژی، بهداشتی و غیره کلیه اعضا با درنظر گرفتن ۷ الی ۱۰ درصد قیمت مصوب دولتی جوجه یکروزه در زمان عقد قرارداد جهت تعیین نرخ هزینه تولید کارخانجات جوجه کشی به اتفاق نظر رسیدند و بیان داشتند که به عنوان کارمزد سال آتی (۱۴۰۱) به کارخانجات جوجه کشی کشور و صنایع وابسته اعلام دارند.