شیرینی شب عید گران نمیشود
شیرینی شب عید گران نمیشود
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش و کافه قنادی تهران گفت: قیمت شیرینی شب عید گران نمیشود و همانند تعرفه تیر ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود.

در گفت و گو با خبرنگاران مطرح شد:

شیرینی شب عید گران نمیشود

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش و کافه قنادی تهران گفت: قیمت شیرینی شب عید گران نمیشود و همانند تعرفه تیر ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود.

آقای علی بهرمند گفت: نرخنامه انواع شیرینی از تیر امسال تغییری نکرده است حتی با وجود اینکه قیمت روغن مارگارین تا امروز تغییر کرده است. قیمت یک حلب ۱۰ کیلویی روغن مارگارین در بازار آزاد حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان است.

به گفته رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش و کافه قنادی تهران، قیمت هر کیلوگرم شکر دولتی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است در نتیجه باید این کالا از بازار آزاد و به قیمت هر کیلو بین ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان خریداری شود به طور کلی ما افزایش قیمتی برای نوروز نداریم و عرضه با همان قیمت مصوب تیر ۱۴۰۰ انجام خواهد شد