دستیابی به بیوتکنیک بچه ماهی سی باس آسیایی در خوزستان
دستیابی به بیوتکنیک بچه ماهی سی باس آسیایی در خوزستان
پروژه دانش بنیان و مولدسازی و تکثیر مصنوعی ماهی سی باس دریایی آسیایی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی رونمایی شد.

خیام نکویی:

دستیابی به بیوتکنیک بچه ماهی سی باس آسیایی در خوزستان

پروژه دانش بنیان و مولدسازی و تکثیر مصنوعی ماهی سی باس دریایی آسیایی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی رونمایی شد.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از ایانا، با حضور خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پروژه دانش بنیان و مولدسازی و تکثیر مصنوعی ماهی سی باس دریایی آسیایی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی رونمایی شد.

 

خیام نکویی در این مراسم با اشاره به شعار سال که به دستور رهبر انقلاب اسلامی تولید ،دانش بنیان و اشتغالزایی نامیده شده گفت: برنامه هایی جهت ارتقا ضریب امنیت غذایی در کشور در سطح وزارت در نظر گرفته شده که یکی از آنها تولید مواد پروتئینی به ویژه ماهی است.

 

وی افزود: وابستگی به واردات بچه ماهی هم ارز بیشتری را از کشور خارج میکند و هم ظرفیت تولید را در کشور پایین می آورد.

 

خیام نکویی اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در این ایستگاه صورت گرفته دستیابی به بیوتکنیک بچه ماهی سی باس آسیایی است که یکی از گونه های فراگیر می باشد که هم در شرق اقیانوس هند و هم در غرب اقیانوس آرام در گسترشی هم به وسعت خلیج فارس و هم آسیا و اقیانوسیه است.

 

وی تصریح کرد: ظرفیت تولید این نمونه هم می تواند ظرفیت بسیار خوبی برای بخش خصوصی کشور ایجاد کند.

 

خیام نکویی ادامه داد: یکی از معضلاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که این دانش را به بخش خصوصی وارد کنیم تا در تولید ماهی سی باس آسیایی خودکفا شویم.

 

خیام نکوئی با بیان اینکه پروژه امروز حاصل پنج سال تحقیقات و پژوهش در این ایستگاه تحقیقاتی است اظهار داشت: تولید مولدهای سی باس آسیایی و قابلیت انتقال آن حداقل به ۸شرکت بخش خصوصی که هریک از آنها بتواند سالانه دو میلیون قطعه بچه ماهی تولید کند و بیش از ۱۰ هزار تن به ظرفیت تولید پروتئین کشور افزوده کند وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه در این ایستگاه تحقیقاتی مولدهایی در ماهیان دیگر مانند صبیتی قبلا به شانک انجام شده اضافه کرد: باید این دانش فنی را به استانهای دیگر انتقال دهیم.

 

خیام نکویی افزود: ماهی سی باس هم در آب های شور، هم آب های شیرین و هم آب های لب شور قابلیت تولید دارد در حالیکه در تکثیر سایر ماهیان این محدودیت وجود دارد

 

وی تصریح کرد: اعلام آمادگی می کنیم این دانش فنی را با بخش خصوصی به اشتراک بگذاریم و یک گام مهم در راستای تامین امنیت غذایی با استفاده از مواد پروتئینی ماهی انجام دهیم.