اقدامات شاخص وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم منتشر شد
اقدامات شاخص وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم منتشر شد
مهمترین اقدامات شاخص وزارت جهادکشاورزی در دولت سیزدهم منتشر شد.

مهمترین اقدامات شاخص وزارت جهادکشاورزی در دولت سیزدهم منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران، لیست ۴۲ اقدام شاخص و موفقیت آمیز وزارت جهاد کشاورزی در ۳ سال گذشته منتشر شد.

در این لیست از جمله به رشد میزان خرید تضمینی محصول راهبردی گندم، توسعه کشت دانه های روغنی،توسعه کشاورزی حفاظتی کم خاک ورزی و بی خاک ورزی،توسعه باغات زیتون، رشد میزان تولید نهال، افزایش کودهای فسفات و پتاس خریداری شده از محل تولیدات داخلی، ظرفیت واحد فناوری صنایع تبدیلی، رشد برق رسانی به عشایر،  سرمایه گذاری در زیربخش شیلات و آبزیان، حدنگاری اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره شده است.

مشروح اقدامات شاخص این وزارتخانه به شرح زیر است:

۱- میزان خرید تضمینی محصول راهبردی گندم از ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تن در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۱۲۹ درصدی به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزارتن در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲- اجرای کشاورزی قراردادی گندم از ۲۵۰ هزار هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۵۲۱ درصدی به ۱۵۵۳ هزار هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳- توسعه کشت دانه های روغنی در شرایط دیم مانند کاملینا و گلرنگ از ۵۰۰۰ هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۶۰۰ درصدی به ۳۵۰۰۰ هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۴- توسعه کشاورزی حفاظتی کم خاک ورزی و بی خاک ورزی از ۵۹۳ هزار هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۳۶ درصدی به ۸۰۲ هزار هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۵- تولید محصول جو از ۲۵۰۰ هزار تن در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۴۸ درصدی به ۳۷۰۰ هزار تن در پایان دولت سیزدهم رسید.

۶- سطح گلخانه های کشور از ۲۴۲۱۶ هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۱۳ درصدی به ۲۷۴۲۸ هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۷- سطح اصلاح و نوسازی باغات از حدود ۸۲۰۰۰ هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۴۸ درصدی به حدود ۱۲۱۰۰۰ هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۸- توسعه باغات زیتون از ۱۴۹۷ هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۶۱ درصدی به ۲۴۱۴ هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۹- صادرات تخم مرغ از ۶۱۰۰۰ تن در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۱۲۷ درصدی به ۱۳۸۵۰۰ تن در پایان دولت سیزدهم رسید.

۱۰- سرمایه گذاری در زیربخش شیلات و آبزیان از ۲۲ هزار میلیارد ریال در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۷۵۹ درصدی به ۱۸۹ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

۱۱- سطح زیر کشت میگو از ۲۰ هزار هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۳۰ درصدی به ۲۶ هزار هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۱۲- تعداد زیستگاه مصنوعی جهت بازسازی ذخایر آبزیان از ۱۰ هزار عدد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۵۰ درصدی به ۱۵ هزار عدد در پایان دولت سیزدهم رسید.

۱۳- اجرای سامانه های نوین آبیاری از سطح ۲۷۹۷ هزار هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۴ درصدی به ۲۹۰۰ هزار هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۱۴- میزان تولید نهال از ۲۲۲۳ میلیون اصله نهال در ابتدای دولت سیزدهم با انجام طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با رشد ۱۳ درصدی به ۲۵۲۰ میلیون اصله نهال در پایان دولت سیزدهم رسید.

۱۵- حدنگاری اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری از حدود ۸۹ میلیون هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۵۷ درصدی به حدود ۱۴۰ میلیون هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۱۶- تجمیع اراضی کشاورزی از ۱۹۸ هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۹۹۳ درصدی به ۲۱۶۶ هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۱۷- تعداد پلاک رفع تداخل شده از ۳۱۲۶ مورد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۵۳۷ درصدی به ۱۹۹۱۶ مورد در پایان دولت سیزدهم رسید.

۱۸- برق رسانی به عشایر از حدود۱۲۰۰۰ سامانه در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۷۵ درصدی به حدود ۲۱۰۰۰ سامانه در پایان دولت سیزدهم رسید.

۱۹- آبرسانی سیار به مناطق عشایری از حدود ۶ میلیون مترمکعب برای۳۰ درصد از جمعیت عشایر ایران در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۴۵ درصدی به حدود ۸٫۵ میلیون مترمکعب برای ۷۰ درصد از جمعیت عشایر ایران در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۰- افزایش کودهای فسفات و پتاس خریداری شده از محل تولیدات داخلی( ناشی از افزایش تولید) از ۷۷۰۰۰ تن در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۵۱ درصدی به ۱۱۶۲۰۰ تن در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۱- ایجاد و استقرار هسته/واحدهای فناور و دانش بنیان از ۱۵۲ مورد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۳۰۸ درصدی به ۶۲۱ مورد در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۲- سطح تحت پوشش شبکه های مراقبت و پیش آگاهی آفات از حدود ۸۵۰۰ هزار هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۳۷ درصدی به حدود ۱۲۰۰۰ هزارهکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۳- اعمال ضوابط و مقررات قرنطینه گیاهی روی محموله های گیاهی وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از حدود ۱۵ میلیون تن در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۱۰۷ درصدی به ۳۰ میلیون تن در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۴- تعداد پروانه های صادر شده برای فعالیت در زمینه آفت کش ها از ۱۴۴ فقره در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۹۱ درصدی به ۲۷۵ فقره در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۵- تعداد کانون بیماریهای طیور از حدود ۱۷ هزار کانون در ابتدای دولت سیزدهم با کاهش ۵۹ درصدی به ۷ هزار کانون در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۶- مراکز عرضه محصولات کشاورزی شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی از حدود ۱۱۰ هزار مترمربع در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۴۸ درصدی به حدود ۱۶۱ هزار مترمربع در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۷- واحدهای فعال مدیریت مشارکتی آب از ۶۰۵ واحد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۴۲ درصدی به ۸۶۰ واحد در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۸- اجرای زیرساختهای شهرک های کشاورزی از ۹۰۰۰ هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۴۵ درصدی به ۱۳۰۰۰ هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۲۹- بهره برداری شهرک های کشاورزی از ۱۱۰۰ هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۹۶ درصدی به ۲۱۵۰ هکتار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳۰- تعداد مشمولین برخوردار از مفاد بند “د” تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از صفر در ابتدای دولت سیزدهم به ۳۷۳۷۱ نفر در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳۱-سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۶۰ درصدی به حدود ۴۱ هزار میلیارد ریال در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳۲- رفع مشکل اخذ مجوز صادراتی پنج گروه از محصولات کشاورزی به کشور چین شامل لبنیات، آبزیان، مرکبات، سیب و عسل دولت قبل در دولت سیزدهم صورت گرفت.

۳۳- صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از ۵٫۲۲ میلیارد دلار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۲۲ درصدی به ۶٫۳۷ میلیارد دلار در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳۴- سهم جوجه گوشتی سویه آرین از کل جوجه ریزی گوشتی کشور از ۸٫۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۲۶۷ درصدی به ۳۰٫۵ درصد در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳۵- صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی بخش کشاورزی از صفر در ابتدای دولت سیزدهم به ۳۰۷ هزار مورد در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳۶- تعداد نظام میراث کشاورزی مهم جهانی ایران(جیاس) که در سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد ثبت شده از تعداد ۳ نظام با رشد ۱۰۰ درصدی به ۶ نظام در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳۷- ظرفیت نگهداری و سردخانه از تعداد ۳۷۱۴ مورد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۳۵ درصدی به ۵۰۰۲ مورد در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳۸- تعداد تراکتور از حدود ۵۷۰ هزار دستگاه در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۹ درصدی به ۶۲۰ هزار دستگاه در پایان دولت سیزدهم رسید.

۳۹- بازسازی و نوسازی صنایع تبدیلی از ۱۲۵ کارگاه در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۵۱ درصدی به ۱۸۹ کارگاه در پایان دولت سیزدهم رسید.

۴۰- ظرفیت واحد فناوری صنایع تبدیلی از ۸۵۶۵۲ هزار تن در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۴۵٫۵ درصدی به ۱۲۴۶۳۰ هزارتن در پایان دولت سیزدهم رسید.

۴۱- دریافت مجوز جذب و بکارگیری نیروی انسانی ۳۲۶۰ نفر (۲۰۰۰ نفر عمومی و اختصاصی ستاد و استانها، ۴۶۰ نفر نخبگان و ۸۰۰ نفر ایثارگران) در دولت سیزدهم

۴۲- افزایش سقف اعتبارات مصوب(حق بیمه سهم دولت ۲۳۰۸۰ میلیارد ریال) در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۱۶۰ درصدی به ۶۰۲۱۹ میلیارد ریال در پایان دولت سیزدهم رسید.