روسیه عوارض صادراتی گندم را تعیین کرد
روسیه عوارض صادراتی گندم را تعیین کرد
وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاريخ ٣١ ماه آگوست الى ٦ ام ماه سپتامبر را اعلام كرد که بر اين اساس، عوارض صادراتى گندم به ٤،٠٥٣ روبل ذرت ٣،٥٦٩ روبل و جو به ٢،٧٩٣ روبل تعیین شد.

اخبار بین‌المللی:

روسیه عوارض صادراتی گندم را تعیین کرد

وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ٣١ ماه آگوست الى ۶ ام ماه سپتامبر را اعلام کرد که بر این اساس، عوارض صادراتى گندم به ۴،٠۵٣ روبل ذرت ٣،۵۶٩ روبل و جو به ٢،٧٩٣ روبل تعیین شد.

 

در همین راستا، کماکان کمپین برداشت در روسیه ادامه داشته و تقریبا بیش از نیمى از برداشت زمستانه تکمیل و برداشت بهاره هم به زودى (از اوائل سپتامبر) آغاز خواهد شد.

 

در شرایطی که بیشتر برآوردها از احتمال سقف برداشت حدود ٩٠-٩۵ میلیون تن گندم در روسیه را دارد، چند نکته قابل توجه بوده که میتواند بر میزان صادرات گندم و البته سایر غلات از روسیه، تاثیر منفى داشته باشد:

 

١) تقویت روبل و تقریبا حرکت در مرز برابرى ۶٠ نسبت به دلار و همینطور یورو.

 

٢) افزایش نرخ کرایه کشتى ها (در شمال در محدوده ۵٠-٧٠ دلار و در حوزه آب هاى عمیق در حدود ٨۵-٩٠ دلار به سمت آب هاى ایران).

 

٣) افزایش نرخ بیمه ها

 

۴) مشکلات ناشى از دریافت پول و هزینه هاى انتقال.

 

باید در نظر داشت حجم صادرات تنها براى گندم در ماه جولاى تا اواسط ماه جارى حدود ٢۵٪؜ کاهش نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است.

 

روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران