عرضه هر عدد تخم مرغ فله بالاتر از ۳ هزار و ۳۰۰ تومان گرانفروشی است
عرضه هر عدد تخم مرغ فله بالاتر از ۳ هزار و ۳۰۰ تومان گرانفروشی است
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ را ۳ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد.

اتحادیه مرغداران میهن:

عرضه هر عدد تخم مرغ فله بالاتر از ۳ هزار و ۳۰۰ تومان گرانفروشی است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ را ۳ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ به نقل از ایرنا،آقای حمیدرضا کاشانی گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۸ هزار و ۵۰۰ تا ۴۱ هزارتومان و هر شانه ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان است.

او قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها را ۹۰ هزارتومان و هر عدد تخم مرغ فله بسته به ریز و درشت بودن ۳ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: عرضه با نرخ های بالاتر ۱۰۰ درصد گرانفروشی است.

کاشانی می گوید: روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که این میزان تولید و عرضه بیش از تقاضاست.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تا اول آذر ۱۵ هزارتن تخم مرغ صادر شده و صادرات همچنان به طور محدود در حال انجام است.

او قیمت تمام شده واقعی هر کیلو تخم مرغ را ۴۸ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با وجود افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت، اما همچنان با نرخ مصوب اختلاف داریم.

بنابر اعلام اتحادیه مرغداران میهن، طی یک ماه اخیر مولفه های متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز و شرایط نامساعد حمل و نقل در برخی استان ها بر بازار اثر گذاشته است.