کمبودی در تامین آرد و گندم واحدهای نانوایی نداریم
کمبودی در تامین آرد و گندم واحدهای نانوایی نداریم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به ذخایر استراتژیک گندم، مشکلی در تامین آرد واحدهای نانوایی نداریم.

عطاالله هاشمی؛

کمبودی در تامین آرد و گندم واحدهای نانوایی نداریم

 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به ذخایر استراتژیک گندم، مشکلی در تامین آرد واحدهای نانوایی نداریم.

آقای عطااللّه هاشمی گفت: بنابر آمار بیش از ۹۰ درصد کشت گندم آبی و دیم انجام شده است.

 

او با بیان اینکه کشت گندم پایان آذر به اتمام می رسد،گفت: شرایط بارندگی و سبزینگی مزارع در برخی استان ها مناسب است و در دیگر استان ها امیدواریم بارندگی خوبی اتفاق بیفتد.

 

هاشمی ذخایر استراتژیک گندم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به خرید ۷.۵ میلیون تن گندم تولید داخل و مابقی تامین نیاز کشور از طریق واردات، کمبودی در تامین آرد مورد نیاز واحدهای نانوایی نداریم.

 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران می گوید: برآوردها حاکی از آن است که در صورت شرایط مساعد بارش، سال آینده در تامین گندم مورد نیاز نان کشور خودکفا شویم.

 

او گفت: با توجه به گلایه های کشاورزان در تامین کودهای فسفاته و پتاسه از طریق سایر کودها در صدد تامین تغذیه مورد مناسب هستیم تا خللی در تولید ایجاد نشود.