تخم مرغ ۲۵ درصد کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود
تخم مرغ ۲۵ درصد کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گفت: با توجه به ازدیاد عرضه و کاهش مصرف، هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۲۵ درصد کمتر از نرخ‌مصوب عرضه می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران خبرداد؛

تخم مرغ ۲۵ درصد کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گفت: با توجه به ازدیاد عرضه و کاهش مصرف، هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۲۵ درصد کمتر از نرخ‌مصوب عرضه می شود.

آقای حمیدرضا کاشانی گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان است که با نرخ مصوب ۲۰ تا ۲۵ درصد و نرخ تمام شده واقعی ۵۰ درصد اختلاف دارد.

 

به گفته او، تا زمانیکه قیمت اصلاح نشود، امکان استمرار تولید وجود ندارد.

 

کاشانی ادامه داد: هم اکنون هر شانه تخم مرغ در میادین با کاهش ۷ هزار تومانی زیر نرخ مصوب ۴۱ هزار و ۵۰۰ تا ۴۲ هزار تومان عرضه می شود. حال اینکه مغازه ها با قیمت های بالایی عرضه می کنند، ۱۰۰ درصد گرانفروشی است.

 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از تولید روزانه ۳ هزار و ۱۵۰ تا ۳ هزار و ۲۰۰ تن تخم مرغ خبر داد.

 

او گفت: بنابر آمار هفته ای یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تن تخم مرغ صادر می شود که با حذف قیمت دستوری و اعلام قیمت تضمینی، امکان مهار تورم و رونق صادرات وجود دارد چرا که قیمت دستوری و غیرواقعی یکی از موانع رشد تولید است.