گران فروشی ۲۰۰ تا ۸۰۰ درصدی نان یارانه‌ای در اسنپ
گران فروشی ۲۰۰ تا ۸۰۰ درصدی نان یارانه‌ای در اسنپ
درحالی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان به این محصول یارانه می دهد که در سامانه اسنپ این محصول ۲ تا ۸ برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

گران فروشی ۲۰۰ تا ۸۰۰ درصدی نان یارانه‌ای در اسنپ

درحالی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان به این محصول یارانه می دهد که در سامانه اسنپ این محصول ۲ تا ۸ برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ به نقل از تسنیم، گران ترین قیمت مصوب نان ۳ هزار تومان است که نان سنگک پخته شده با آرد یارانه ای نوع دوم است اما این محصول در فضای مجازی و توسط برخی سامانه‌ها مانند اسنپ با قیمت های عجیب و غریبی به فروش می رسد که هیچ نشانه ای از رعایت نرخ مصوب ندارد و بعضاً ۲ تا ۸ برابر قیمت عرضه می‌شود.

این در حالی است که همه نانوایان برای فروش نان، نوعی از یارانه دولتی در بخش های مختلف مانند آرد دولتی دریافت می کنند یا به طور روزانه ما به التفاوت ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت نان فروخته شده توسط وزارت اقتصاد به حساب آنها واریز می‌شود.

به طور مثال یکی از نانوایی ها در سعادت آباد تهران از طریق اسنپ نان سنگ را با عنوان هایی مانند بزرگ، پرکنجد یا پر سبوس ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رساند، برخی دیگر از نانوایان این محله نیز قیمت نان را ۱۴ هزار  تومان یا ۱۸ هزار تومان قیمت گذاری کرده اند.

نانوایی سنگک دیگری در سامانه اسنپ در خیابان ولیعصر، برای نان قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی در نظر گرفته است درحالی که حداکثر مصوب این محصول ۳ هزار تومان است.

نانوایی سنگک دیگری در خیابان حافظ، نان سنگ ساده را ۸ هزار تومان و با عنوان خشخاشی ۱۹ هزار تومان به فروش می‌رساند و یک نانوایی در منطقه بلوار فردوس برای هر عدد نان سنگک ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان نرخ مشخص کرده است؛ نانوایی دیگری نیز این محصول را ۹٫۵ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان می‌فروشد.

در محله نارمک نیز بر اساس مشاهده خبرنگار تسنیم، هر عدد نان سنگک در نانوایی آنلاین ۹ تا ۲۰ هزار تومان و در نانوایی دیگری ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در جنوب تهران و منطقه میدان خراسان هر عدد نان سنگک در اسنپ ۸ تا ۱۵  هزار تومان به فروش می‌رسد و نانوایی دیگری نیز سنگک را ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده است.

از نکات منفی این مدل فروش نان دولتی، اولویت دهی به فروش نان به صورت آنلاین است؛ برخی از نانوایان بدون توجه به صف حضوری مردم برای خرید این محصول؛ نان آنلاین را بدون نوبت تحویل می‌دهند.

بنابراین گزارش تیرماه ۱۴۰۰ نرخ مصوب نان تعیین شده است؛ دولت برای حمایت از مصرف کنندگان قیمت نان را افزایش نداده است و به جای آن، ۳۰ درصد ما به التفاوت قیمت نان را به خود نانوایان پرداخت می‌کند تا نرخ این محصول ثابت بماند.

آخرین نرخ مصوب نان به شرح زیر است:

بربری با وزن چانه خمیر۶۰۰ گرم: ۱۸۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلو: ۵۰۰۰ تومان

همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ به شرح زیر تعیین شده است:

بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲۵۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱۲۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان

سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳۰۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱۵۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم:۶۰۰۰ تومان