کاهش صادرات کنجاله سویا در آرژانتین
کاهش صادرات کنجاله سویا در آرژانتین
صادرات كنجاله سويا از آرژانتين از ابتداء ماه آپريل تا ماه جولاى، عليرغم واردات قابل توجه دانه سويا جهت جبران ميزان كاهش برداشت، حدود ١/٤ مدت مشابه در سال قبل بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)؛صادرات کنجاله سویا از آرژانتین از ابتداء ماه آپریل تا ماه جولاى، علیرغم واردات قابل توجه دانه سویا جهت جبران میزان کاهش برداشت، حدود ١/۴ مدت مشابه در سال قبل بود. میزان روغن کشى از دانه سویا هم در ماه ژوئن حدود ٣.١ میلیون تن اعلام شده که کمترین  میزان طى ١۵ سال قبل می باشد. در نظر داشته باشیم که بواسطه مشکلات چرخه تامین در صادرات کنجاله  و دانه سویا از آرژانتین، اتحادیه اروپا به آرامی در حال چرخش به سمت خرید از بازار امریکا می باشد.
متوسط قیمت انواع محصولات کشاورزى تحویل بنادر آرژانتین جهت حمل در ماه آگوست؛
دانه سویا – ۶١۵/۶٣٠ دلار
روغن خام سویا   – ١٠١٠/١٠٢٠ دلار
کنجاله سویا  – ۵١۵/۵٢۵ دلار
ذرت – ٢٣٠/٢٣۵ دلار
در زیر، میزان روغن کشى ماهانه از دانه سویا در آرژانتین را از ابتداء سال جارى با سال قبل، مقایسه می کنیم.
  • نویسنده : زهرا لیاقت فر
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)