تدوین دست‌نامه‌ ترویج محصولات استراتژیک
تدوین دست‌نامه‌ ترویج محصولات استراتژیک
تهیه و تدوین دست‌نامه‌های ترویجی مدیریت تولید محصولات اساسی گندم آبی و دیم، جو، پنبه و چغندرقند متناسب با مخاطبان و شرایط اقلیمی ۳۲ استان کشور در دستور کار قرار گرفت.

دبیر کارگروه ملی و ستادی تدوین دست‌نامه‌های ترویجی کلزا گفت: تهیه و تدوین دست‌نامه‌های ترویجی مدیریت تولید محصولات اساسی گندم آبی و دیم، جو، پنبه و چغندرقند متناسب با مخاطبان و شرایط اقلیمی ۳۲ استان کشور در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران از وزارت جهاد کشاورزی، دبیر کارگروه ملی و ستادی تدوین دست‌نامه‌های ترویجی کلزا اظهار داشت: در حال حاضر ۳۲ دست‌نامه ترویجی مدیریت تولید کلزا برای ۳۲ استان کشور تهیه و رونمایی شده و این دست‌نامه‌ها اکنون در مرحله اخذ کد ثبت است و پس از بازنگری نهایی در اختیار استان‌های کشور و کشاورزان قرار می‌گیرد.

هادی مصلی‌نژاد افزود: کارگروه‌های تخصصی در معاونت علمی و فناوری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی تهیه و تدوین دست‌نامه‌های ترویجی مدیریت تولید محصولات را در کشور رهبری و هدایت می‌کنند و کلزا یکی از مهمترین محصولات زراعی است که برای آن دست‌نامه ترویجی آماده شده است.

وی اظهار داشت: در گذشته دستورالعمل‌های کلی برای تولید کلزا و سایر محصولات تهیه شده بود، اما برای نخستین بار این دستورالعمل‌ها براساس اقلیم‌های مختلف با جزییات برای هر یک از ۳۲ استان کشور در حوزه کلزا تهیه شده و در مورد سایر محصولات نیز این گونه عمل خواهد شد.

مصلی‌نژاد ادامه داد: در دست‌نامه‌های ترویجی کلزا، آخرین مطالب علمی روز کشور گنجانده شده ضمن آن که نظرات کشاورزان پیشرو نیز در آن لحاظ کرده‌ایم.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی گفت:کشاورزان از طریق دستورالعمل‌های موجود در دست‌نامه‌های ترویجی کلزا در مورد تمام موضوعات تولید از تهیه بذر تا مکانیزاسیون، تغذیه گیاهی، کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز مطلع می‌شوند و می‌توانند مزرعه خود را با علم روز مدیریت کنند.

وی اذعان داشت: در تدوین این دست‌نامه‌ها کارشناسان، متخصصان و اعضای هیات علمی تراز اول کشور و کشاورزان پیشرو در قالب کارگروه‌های تخصصی مشارکت کرده‌اند