در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۸۸ هزار و۵۴۰ قطعه جوجه یکروزه در واحدهای پرورش نیمچه گوشتی استان تحت نظارت دامپزشکی پرورش یافته اند. دکتر سید بهمن نقیبی مدیر کل دامپزشکی استان قزوین با اعلام این خبر افزود:در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بیشترین میزان جوجه ریزی در شهرستان قزوین با ۵ […]

در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۸۸ هزار و۵۴۰ قطعه جوجه یکروزه در واحدهای پرورش نیمچه گوشتی استان تحت نظارت دامپزشکی پرورش یافته اند.

دکتر سید بهمن نقیبی مدیر کل دامپزشکی استان قزوین با اعلام این خبر افزود:در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بیشترین میزان جوجه ریزی در شهرستان قزوین با ۵ میلیون ۳۶۸ هزار و ۲۱۵ قطعه و بعد از آن شهرستان تاکستان با ۴ میلیون ۵۹۳ هزار و ۷۲۵ قطعه و بوئین زهرا با یک میلیون ۳۳۱ هزار و ۶۴۰ قطعه به ترتیب مقامهای دوم و سوم را میزان جوجه ریزی در استان داشته اند.

دکتر نقیبی اظهار داشت: در ۶ ماهه اول سالجاری ۱۳ میلیون و ۱۸۸ هزار و۵۴۰ قطعه جوجه یکروزه در واحدهای پرورش نیمچه گوشتی استان تحت نظارت دامپزشکی پرورش یافته اند که میزان جوجه ریزی در هرماه، متفاوت بوده بطوریکه، اردیبهشت ماه با جوجه ریزی به میزان یک میلیون ۵۷۱ هزارو ۸۶۵ قطعه، کمترین ودر خرداد ماه با ۲ میلیون و ۵۴۷ هزارو ۳۵ قطعه، بیشترین میزان جوجه ریزی در استان ثبت شده است.

دکتر نقیبی همچنین با عنایت به در پیش بودن ماههای سرد سال به مرغداران توصیه کرد: سیستمهای گرمایش واحدهای مرغداری را کنترل کرده و برای پیشگیری از بروز بیماریهای تنفسی در طیور ، نسبت به تقویت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای اقدام نمایند.