یک شرکت داروسازی دامی در راستای تکمیل کادر فروش خود نیازمند تعدادی دامپزشک، کارشناس علوم دامی و کاردان دامپزشکی جهت بازاریابی حضوری و تلفنی در استان اصفهان می‌باشد. (حقوق ثابت، بیمه، پورسانت، پاداش، ایاب و ذهاب) شماره تماس: ۶۶۹۲۰۲۴۰ – ۰۲۱

یک شرکت داروسازی دامی در راستای تکمیل کادر فروش خود نیازمند تعدادی دامپزشک، کارشناس علوم دامی و کاردان دامپزشکی جهت بازاریابی حضوری و تلفنی در استان اصفهان می‌باشد. (حقوق ثابت، بیمه، پورسانت، پاداش، ایاب و ذهاب)

شماره تماس: ۶۶۹۲۰۲۴۰ – ۰۲۱