کنندگی ماشین آلات کشاورزی برزگر در قزوین به نیروی آقا با سابقه تخصصی تراشکاری و جوشکاری و نقشه کشی با حداکثر ۳۵ سال سن با حقوق اداره کار و مزایا نیازمند است. ۰۹۱۲۱۸۲۰۸۴۸  آدرس: کیلومتر ۵ جاده قزوین به بوئین زهرا – نرسیده به سه راه الوند – کنندگی ماشین آلات کشاورزی برزگر

کنندگی ماشین آلات کشاورزی برزگر در قزوین به نیروی آقا با سابقه تخصصی تراشکاری و جوشکاری و نقشه کشی با حداکثر ۳۵ سال سن با حقوق اداره کار و مزایا نیازمند است.

آدرس: کیلومتر ۵ جاده قزوین به بوئین زهرا – نرسیده به سه راه الوند – کنندگی ماشین آلات کشاورزی برزگر