وضعیت ذرت و گندم در دهه اول ماه اکتبر ۲۰۲۱
وضعیت ذرت و گندم در دهه اول ماه اکتبر ۲۰۲۱

ذرت اکراین و گندم روسیه در دهه اول ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ بازار ساکن و آرامی داشتند.

ذرت اکراین و گندم روسیه در دهه اول ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ بازار ساکن و آرامی داشتند.

به گزارش بخش بین المللی پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران(اگنا) به نقل از تحلیل گر ارشد بخش غلات، یاشار؛ در دهه اول ماه اکتبر سال جاری میلادی بازارهای جهانی ذرت و گندم از ثبات برخوردار بودند.

گندم

بازار گندم روسیه در حوزه بالتیک  در روز پنجشنیه ٧ اکتبر تقریبا روند کند و ساکنى را پشت سر گذاشت. فاصله بین قیمت هاى پیشنهادى جهت خرید در مقابل فروش، براى دوره حمل سریع، تا حدّى بالا بود که عملا، معامله اى شکل نمیگرفت.

عدم قطعیت در میزان مالیات بر صادرات گندم توسط روسیه، فروش برای حمل در ماههاى آینده را تقریبا کماکان تحت الشعاع قرارداده است.

روسیه تا تاریخ ۶ام اکتبر، از حدود ٢۶.٧ میلیون هکتار اراضى تحت کشت، حدود ٧۵.۵ میلیون تن گندم برداشت کرده است که معادل ٩٣٪؜ از اراضى کل تحت کشت گندم میباشد. قیمت هاى پیشنهادى براى گندم با ١٢.۵٪؜ پروتئین جهت حمل در نیمه دوم ماه نوامبر، حدود ٣٢٠ دلار FOB اعلام شده است.

بازار اکراین هم تا حدودى تحت تاثیر قیمت ها، خلاء معاملات را احساس میکند. با این حال، بخشى از خرید ها، جهت انجام دیون تعهدى و فروش هاى قبل میباشد. قیمت ها براى گندم ١١.۵٪؜ جهت حمل در نیمه دوم ماه نوامبر، حدود ٣١٠ دلار اعلام شد.

ایالات متحده امریکا هم در هفته گذشته حدود ٣٣٢ هزار تن صادرات گندم داشته که تقریبا با برآورد بازار، همسو میباشد.

ذرت 🌽

بازار معاملات صادراتى ذرت اکراین، بواسطه کاهش تقاضاى بازار روند ثابت را در آخر هفته گذشته سپرى کرد. با این حال، قیمت ها بواسطه تقاضاى بازار داخل، تا حدودى روند افزایش داشت. در نظر داشته باشیم که علیرغم روند برداشت ذرت در اکراین، تقریبا موجودى در ترمینال بنادر، محدود میباشد. این مسئله، و تقاضاى بعضى از صادر کنندگان جهت ایفاى تعهدات فروش قبل، در روند قیمت ذرت موجود در ترمینال ها اثر گذاشته به نحویکه تقریبا قیمت ذرت تحویل ترمینال ها در حوزه بالتیک CPT از قیمت تحویل کشتى ها FOB ، بالاتر هست. برداشت ذرت اکراین کماکان ٣-۴ هفته به دنبال بارش هاى اخیر و افت دما، عقب تر از حد نرمال هست.

در سوى دیگر، بازار آتى شیکاگو CBOT، متاثر از روند سریعتر برداشت ذرت (٢٩٪؜ برداشت امسال تکمیل شده است) نسبت به مدت مشابه در سال قبل، حدود ٧٪؜ بیشتر اعلام شده، روند کاهشى داشته است. البته، افت تقاضاى بازار ذرت چین هم، در این کاهش قیمت، بى تاثیر نبوده است. در همین راستا، بازار آتى شیکاگو تا آخر وقت روز پنجشنبه جهت ماه دسامبر، با کاهش حدود ۵.٣٠٧ دلار در بوشل، معامله شد. قیمت ها جهت حمل ماه نوامبر تحویل کشتى پانامکس هم حدود ٢٧١ دلار FOB در بازار ، به گوش میرسید.

روند مقایسه قیمت ذرت اکراین تحویل ترمینال CPT  به تحویل روی کشتی FOB  در حوزه بالتیک طی شش ماه گذشته