سرانه مصرف شیر در کشور ٣ لیوان در هفته برآورد شده است
سرانه مصرف شیر در کشور ٣ لیوان در هفته برآورد شده است

مرکز آمار ایران: سرانه مصرف شیر در کشور ٣ لیوان در هفته برآورد شده است سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به طور متوسط ٩٨‌.٢ لیوان برآورد شده که استان اردبیل با ۶٣.٣ لیوان در هفته بیشترین سرانه مصرف شیر را در بین استان‌های کشور داراست. به گزارش پایگاه اطلاع […]

مرکز آمار ایران:

سرانه مصرف شیر در کشور ٣ لیوان در هفته برآورد شده است

سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به طور متوسط ٩٨‌.٢ لیوان برآورد شده که استان اردبیل با ۶٣.٣ لیوان در هفته بیشترین سرانه مصرف شیر را در بین استان‌های کشور داراست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا):به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار، از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که در سال ١٣٩٩، برای افراد ١۵ ساله و بیشتر با ۴۳ هزار و ۷۰۰خانوار نمونه شهری و ۱۸۸ هزار و ۶۰ خانوار نمونه روستایی اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و … را جمع آوری کرده است. مهمترین یافته های این گزارش در حوزه تغذیه و دخانیات به شرح زیر است؛

‌_سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به طور متوسط ٩٨‌.٢ لیوان برآورد شده است.

_استان اردبیل با ۶٣.٣ لیوان در هفته بیشترین سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.

_همچنین سرانه مصرف نوشابه افراد ١۵ساله و بیش‌تر در هفته به طور متوسط ٠‌.٢ لیوان برآورد شده است.

_استان کرمان با سرانه مصرف نوشابه افراد ١۵ ساله و بیش‌تر به طور متوسط ٧٧.٢ لیوان در هفته، بیشترین سرانه را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.

_نتایج طرح حاکی از آن است که در سال مذکور سرانه مصرف ماهی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در ماه به طور متوسط ٧‌.١ وعده بوده است.

_استان هرمزگان با ۶۷.۵ وعده در ماه بیشترین سرانه مصرف ماهی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.

_در سال ١٣٩٩، سرانه مصرف فست فود افراد ١۵ساله و بیش‌تر به طور متوسط ٣۴‌/١ دفعه در ماه برآورد شده است.

_١١درصد از خانوارهای کشور در سال٩٩ غذای بیش از نیاز مصرفی خود را طی ماه منتهی به زمان آمارگیری در سطل زباله ریخته اند.

-_در سال ١٣٩٩، ۵.۸ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر اظهار کرده اند سیگار می‌کشند و ۶‌.٨٩ درصد از این افراد ِسیگاری، هر روز سیگار می‌کشیدند. به عبارت دیگر، ۵.۲ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر، روزانه سیگار می‌کشیدند.

– همچنین در سال ١٣٩٩، ۴.۰ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر اظهارکرده اند، قلیان می‌کشند که ٧.٢٢ درصد از این افراد به‌ طور روزانه قلیان می‌کشیدند. به عبارت دیگر، ۰.۹ درصد (نه دهم درصد) افراد ١۵ ساله و بیش‌تر هرروز قلیان می‌کشیدند.

شایان ذکر است نتایج تفصیلی این طرح به زودی در درگاه ملی آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir قرار خواهد گرفت.