اعلام قیمت جدید نهاده های دامی پس از حذف ارز ترجیحی
اعلام قیمت جدید نهاده های دامی پس از حذف ارز ترجیحی
درپی اصلاح سیاست ارز ترجیحی، قیمت هر کیلوگرم جو و ذرت دامی ۱۲ هزار تومان و قیمت کنجاله سویا ۱۷ هزار تومان تحویل در بنادر کشور تعیین شد.

درپی اصلاح سیاست ارز ترجیحی، قیمت هر کیلوگرم جو و ذرت دامی ۱۲ هزار تومان و قیمت کنجاله سویا ۱۷ هزار تومان تحویل در بنادر کشور تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)؛ قیمت های نهاده های دامی پس از حذف ارز ترجیحی تعیین شد.

بنا بر این گزارش؛ قیمت هر کیلو ذرت و جو ۱۲ هزار تومان و هر کیلو کنحاله سویا ۱۷ هزار تومان تحویل در بنادر کشور تعیین شد.

قیمت نهاده‌های دامی بعد از این تفاوت چندانی با نرخ این محصولات در زمان واردات با ارز ترجیحی در بازار آزاد ندارد.